Universitets- og høgskolerådet : Til nasjonalt utvalg


Medlemmer av Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene

 

Medlemmer Personlige varemedlemmer
Bibliotekdirektør Kari Garnes
Universitetet i Bergen

 

Rådgiver Geir Strøm
Universitetet i Bergen

 

Bibliotekdirektør Jan Erik Røed
Universitetet i Oslo

 

Overbibliotekar Arne Jakobsson, Bibliotek for
medisin og helsefag, Rikshospitalet

 

Bibliotekdirektør Ingard Lomheim
NTNU

 

Seksjonssjef Harald Bøhn
NTNU, UB, Seksjon for humanoria og samfunnsvitenskap
Bibliotekdirektør Helge Salvesen, leder
Universitetet i Tromsø

 

Seksjonssjef Sigmund Nesset
Universitetsbiblioteket i Tromsø

 

Hovedbibliotekar Anne Cathrine Munthe
Norges veterinærhøgskole

 

Biblioteksjef Sidsel Moum
Arkitekthøgskolen i Oslo

 

Avdelingsdirektør Paul Stray
Norges landbrukshøgskole

 

Hovedbibliotekar Manghild B. Aase
Norges Handelshøgskole

 

Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen
Høgskolen i Sør-Trøndelag

 

Hovedbibliotekar Else Margrethe Bredland
Høgskolen i Agder

 

Seksjonsdirektør Hans Marin Fagerli
Høgskolen i Oslo

 

Hovedbibliotekar Espen Skjoldal
Høgskolen i Stavanger

 

Astrid Sandnes
Høgskolen i sogn og Fjordane

 

Hovedbibliotekar Britt Elise Hjortnes Wold
Høgskolen i Telemark

 

Hovedbibliotekar Anne Hustad
Høgskolen i Molde

 

Universitetsbibliotekar Åse Markussen
Kunsthøgskolen i Oslo

 

Adm.direktør Ragnar Fagereng
Norges Handelshøgskole

 

Høgskoledirektør Nils Røttingen
Høgskolen i Telemark
Adm.direktør Ole A. Brønmo
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Sekretariat: Rådgiver Johanne M. Kierulf.

Avdeling for forskningsdokumentasjon,
Universitetsbiblioteket i Bergen, Parkveien 9
5020 BERGEN Siste oppdatert 23.02
.2002, Webmaster