Universitets- og høgskolerådet : Til nasjonalt utvalg

Velkommen

Neste møte blir holdt i Oslo


Referat til møtet 4-2001 


Problemer med å skrive ut hvit skrift?
Bruker du Netscape ? Velg "File" - "Page Setup" - "Page options: Black text".

Hvis det er generelt at du ikke ville ha den blå bakgrunnen:
I Netscape, velg i menyen "edit/preferences" deretter "appearence/color" og kryss "Always use my colors, overriding document"

Problemer med å åpne et .doc-dokument ?
Grunnen kan være at du bruker Office 2000. Dessverre har vi ikke god løsning foreløpig.

GB

c/o Jostein Helland Hauge, sekretær
Avdeling for forskningsdokumentasjon,
Universitetsbiblioteket i Bergen, Parkveien 9
5020 BERGEN Sist oppdatert 23.01.2002, Webmaster