Universitets- og høgskolerådet : Til nasjonalt utvalg

Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B)


Dokumentsamling
Planer og årsmeldinger for medlemsinstitusjonenes bibliotek | Dokumenter produsert av utvalget
Andre viktige lenker og dokumenter

 

Planer og årsmeldinger for medlemsinstitusjonenes bibliotek:

Norges veterinærhøgskole:
- Årsmelding 1999 (.doc)
- Strategiplan 1998-2002 (.doc)

Arkitekthøgskolen i Oslo:
- Virksomhetsplan for 2000

Norges Handelshøyskole:
-
Årsmelding 2000
-
Årsmelding 1999

Norges idrettshøgskole:
- Årsmelding 1999 (.pdf)

Universitetsbiblioteket i Oslo:
- Årsrapport UBO 99 (.pdf)

Universitetsbilioteket i Trondheim:
- Mål og strategier 2000 - 2002 (.pdf)
- Handlingsplan 2000 - 2001 med vekt på 2000 (.pdf)
- Årsmelding 1999 (.pdf)


Universitetsbiblioteket i Bergen:
- Strategi plan 1997-2001
- Årsplan 2000
- Årsmelding 1999

Dokumenter produsert av utvalget:
-
Forslag fra NUUB vedrørende omstillingsmidler 2002 .(doc)
- Strategiplattform for universitetsbibliotekene og de vitenskapelige høgskolebibliotekene

- Høringsuttalelse til NOU 2000:14 Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge (.pdf)


Andre viktige lenker og dokumenter:

Lenker i Norge:
- RBT-Riksbibliotektjenesten : Statens organ for faglig dokumentasjon og fagbibliotek
- Nasjonalbiblioteket

 

 

Sist oppdater 09.11.01