arbeid & næring

 politikk & samfunn

 byutvikling

 kunst & kultur

 hendelser

 skattkammeret

 søk

 

   
Universitetsbiblioteket i Bergen planlegger et treårig prosjekt med emnet ”Mellomkrigstiden i Bergen”. Mellomkrigstiden omfatter blant annet gjenoppbyggingen etter brannen i Bergen 1916, begivenheter som landsutstillingen i 1928, stor strukturforandring i næringslivet og uro på arbeidsmarkedet. Det er i det hele tatt en tid med store omveltninger og stor aktivitet.

Våre samlinger fra mellomkrigstiden ved UB’s Billedsamling blir stadig mer etterspurt da vi er ett av de få billedarkivene i Norge der denne tiden er godt bilde-dokumentert. Utenom Billedsamlingen har Spesialsamligene ved Historisk-filosofisk fakultetsbibliotek også store samlinger med aviser, manuskript og annet dokumentmateriale fra denne tiden. Sammen representerer dette materialet en kilderessurs som er spesielt interessant fordi den er konsentrert om en klart avgrenset tidsperiode, men med svært mange faglig aktuelle emneområder.

Vi ser på hele prosjektet som en ny måte å gjøre tilgjengelig de skatter som ligger i kulturhistoriske samlinger. Ved eksempler på lister, lenker og nyskrevet materiale ønsker vi å bidra til forståelse for samlingenes verdi og inspirasjon til publikums eget bruk.

Etter avsluttet prosjektperiode skal nettstedet fremdeles kunne vokse i flere retninger, både i emneomfang, kildesamlinger og artikler. En skal legge vekt på en åpenhet i det redaksjonelle som gir mulighet for initiativ og kreativitet.

Vi har hatt positiv kontakt med følgende fagmiljøer som har vist seg interessert i å bidra:

Seksjon for Kulturvitenskap ved Institutt for Kunst og Kultur UiB,
Statsarkivet i Bergen,
Bergen Byarkiv,
Norges Fiskerimuseum,
Hordaland Fylkesarkiv,
Norsk Museum for Fotografi,
Preus Fotomuseum,
Bergens Sjøfartsmuseum
Stein Rokkansenteret.
Senter for kvinne- og kjønnsforskning