arbeid & næring

 politikk & samfunn

 byutvikling

 kunst & kultur

 hendelser

 skattkammeret

 Søk

 

   


UBB-LAN-363 Foto: K.Knudsen

SALHUSVEIEN 11, HAUGESUND, BYGGET 1923 FOR CHRISTIAN HAALAND

Her er høykonjunkturens stilistiske overmot presset over i parodien. Dette er ikke lenger bare en inngangsdør i et bolighus, men en symbolmettet og selvhøytidelig passasje, der selv engelen på toppen av portalen virker noe utilpass.