arbeid & næring

 politikk & samfunn

 byutvikling

 kunst & kultur

 hendelser

 skattkammeret

 Søk

 

   


UBB-KK-N-236/019 Foto: Atelier KK

KRONSTADVEIEN 42

BYGGET 1919 FOR TOROLF HAMMER
Et eksempel på Landmarks tidlige eneboliger, inspirert av tradisjonell bergensk panelarkitektur – særlig av lystgården Brødretomten i Sandviken (som Landmark for øvrig restaurerte samme år). Midtarkhus i nyempire med mansardtak, med en rokokkoportal på hagefasaden.