Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : LS 2004

Videre utbygging av læringssentre ved UB


Framdriftsplan for prosjektet
 


 

 

Prosjektfaser og milepæler

 

 

Frister

 

2004

2005

4.

1.

2.

3.

4.

Fase 1. Prosjektbeskrivelse og framdriftsplan, utarbeidet og godkjent

 

 

08.11.04

 

 

 

 

Fase 2. Videre utvikling av IK-kurset

 

 

 • Kartlegge nåværende undervisningstilbud avdelingsvis

17.11.04

 

 

 

 

 • Foreløpig utforming av et studentopplæringsprogram

15.12.04

 

 

 

 

 • Evaluering av eksisterende kurs

 

01.03.05
møte 16.03.05

 

 

 

 • Videre utvikling av IK-kursmoduler

 

 

 

01.08.05 

 

 • Innføring av norsk lyd gjennom dubbing av SWIM-rollespillet og moduler

 

 

 

01.08.05
 

 

 • Engelsk versjon av kurset

 

 

 

01.08.05
 

 

Fase 3. Handlingsplan for videreutvikling av de ansattes kompetanse

 

 

 • Kartlegging og vurdering av eksisterende pedagogiske kurs ved UiB og andre institusjoner

 

31.01.05

 

 

 

 • Utforming av en pedagogisk manual om praktisk bruk av IK-kurset

 

 

01.07.05

 

 

 • Utforming av et opplæringsprogram for UB-ansatte

 

 

 11.02.05

 

 

 

Fase 4. Handlingsplan for samarbeid med fagmiljøene

 

 

 • Integrasjon i studentportalen/bibliotekportal

 

 

 

01.09.05

 

 • Utforming av plan for kontaktrutiner og for integrasjon av IK-kurs i UIBs faglige emner

 

 

01.05.05
(Strategi) 

 

01.10.05

 • Integrasjon i læringsstøttesystemet ClassFronter

 

 

 

 

01.10.05

Fase 5. Markedsføring, bl.a.

 

 

  • Seminar-Åpning av Haakon Sheteligs pl. 7

 

 

 

13.09.05

 

  • Åpning av ulike læringssentre på UBB (Datoer?)

 

 

 

 

 

  • Seminar for UiB om UB

 

 

 

 

november

  • Seminar- og konferansedeltakelse*

 

04.02.05

 

 14.06.05

IFLA

 17.-18.10.05

  • Publikasjon

 

 

 

 

 

20.10.05

Fase 6. Det digitale biblioteket: Kontakt og  samarbeid             (kontinuerlig samarbeid)

 

 

 

 

 

 

Fase 7. Rapportskriving

 

 

 

 

 

20.10.05

 

* Seminar- og konferansedeltakelse:

- Faglig-pedagogisk dag, UiB: 04.02.05
- Seminar, Stord.
- Seminar IK-undervisning i Norge, UB i Porsgrunn: 17.-18.10.05
- IFLA, Oslo, 14-18. august.