Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : LS 2004

Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket

Sluttrapport, oktober 2005


Andre samarbeidspartnere


Kontakten og samarbeidet som allerede var etablert med Universitetsbiblioteket i Aalborg under prosjektet "Læringssenter 2003" har fortsatt under dette prosjektet. Kontakt med Aalborg har hovedsakelig foregått via e-post, men vi har også truffet på seminarer og konferanser, og har hatt en videokonferanse.

Prosjektene "Videre utbygging av læringssentre" og "Digital kompetanse gjennom fleksibel læring" ble invitert til et felles møte i Aalborg i juni.. Der presenterte Aalborg sitt videre arbeid med SWIM-programmet. Aalborg orienterte om at de holder på med en ny versjon på engelsk av rollespillet og informasjonsmodulene. Den nye versjonen er også sterkt teoretisk forankret. De har i tillegg et annet prosjekt "Learning Object Web". I dette prosjektet legger de vekt på integrasjon av deres produkt i læringsstøttesystem brukt ved Ålborg Universitet. Vi trakk også opp felles punkter for videre prosjektsamarbeid (internt dokument).

Vi bestemte oss for å avvente videre arbeid med informasjonsmodulene, og heller tilpasse og ta i bruk den nye versjonen, som skal være ferdig til sommeren 2006.  Aalborg er interessert i å teste den nye versjonen blant brukerne våre, men dette kommer til å skje i regi av prosjektet for "Digital kompetanse gjennom fleksibel læring" neste år.