Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket

Sluttrapport, oktober 2005


Innledning
- Mandat
- Prosjektgruppe

Oversikt over prosjektfasene
Prosjektfase 1. Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, budsjett og fremdriftsplan
-  Prosjektfase 2. Videre utvikling av UBs Kurs i informasjonskompetanse
-  Prosjektfase 3. Handlingsplan for videreutvikling av de ansattes kompetanse
-  Prosjektfase 4. Handlingsplan for samarbeid med fagmiljøene
-  Prosjektfase 5. Formidling og markedsføring
-  Prosjektfase 6. Kontakt og samarbeid med det digitale bibliotek         

Videre oppfølging

Erfaringer

Andre samarbeidspartnere


Oppdatert 07.11.2005 av ea.