Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : LS 2004

Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket

Sluttrapport, oktober 2005


Erfaringer


Prosjektgruppen har hatt møter på ca. 2 timer annen hver uke. I perioder har det vært nødvendig å treffes hver uke. Det har vært veldig positivt å ha med prosjektdeltakere fra alle fakultetsbibliotek. Dette har bidratt til en mer fullstendig oversikt av UBs situasjon og behov, når det gjelder undervisning og læringssentre. Dette har forhåpentligvis bidratt til utviklingsarbeid som er bedre tilpasset til de forskjellige realitetene på UBs avdelinger.

Det har vært seks møter i styringsgruppen. Møtene arrangertes etter ønske av styringsgruppen om prosjektstatus, eller da det dukket opp spørsmål i prosjektarbeidet som trengte styringsgruppen sitt råd eller avgjørelse.

Mandatet som ble tildelt gruppen inneholdt mange ulike elementer. I tillegg kom det til nye oppgaver etter hvert og noen andre viste seg å ikke være aktuelle lenger. Dette innebar mye arbeid med klargjøring av arbeidsoppgaver, og utformingen av prosjektbeskrivelsen. Dette ble oppfattet som problematisk av gruppen i oppstartsfasen.
 

Prosjektet var veldig omfattende med mange delmål med veldig forskjellige aspekter ved utbygging av læringssentre. Det har vært helt vesentlig med frikjøp av prosjektlederen i 50% på grunn av det tidskrevende arbeidet som et sånt omfattende prosjekt medfører. Det ville også vært ønskelig med frikjøp av andre prosjektdeltakere i visse perioder for å jobbe med konkrete oppgaver. Prosjektarbeidet har krevd en innsats som ofte har gått utover de stipulerte prosentanslag av bruk av arbeidstiden. Vi føler at bruk av 10% av arbeidstiden på dette prosjektet har vært utilstrekkelig for å kunne gjennomføre både det nødvendige prosjektarbeidet og de øvrige bibliotekoppgavene. Vi synes derfor at det må satses på minst 20% av arbeidstiden i videre prosjekter.

Prosjektgruppen har inkludert en studentrepresentant. Studentene utgjør en stor gruppe av sluttbrukere våre, og deltakelse av en studentrepresentant er svært verdifullt. Det har vært problematisk for studentrepresentanten å delta aktivt i prosjektet. Dette skyldes delvis manglende tilgang til våre interne dokumenter, og delvis obligatoriske forelesninger i hennes studium. Kommunikasjonen med studentrepresentanten har foregått stort sett via e-post og i noen få møter med prosjektlederen. Videre prosjekter ved UB bør vurdere å bruke eksterne hjemmesider, for eksempel via læringsstøttesystem brukt ved Universitetet.