Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : LS 2004

Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket

Sluttrapport, oktober 2005


Kontakt og samarbeid med det digitale bibliotek


Prosjektet ”Videre utbygging av læringssenter ved UB” har som delmål å holde kontakt med andre prosjekter og arbeidsgrupper som inngår i det digitale biblioteket. I begynnelsen av prosjektet tok vi kontakt med de aktuelle UB-miljøene. Vi presenterte prosjektet, fikk høre om de andre sitt arbeid, og fant felles arbeidsområder. Vi har holdt kontakt med våre andre samarbeidspartene ved UB. Disse er Bibliotekportalen, BORA, DIPLOM-prosjektet, prosjektet "Digital kompetanse gjennom fleksibel læring", billedsamlingen, emneportalen, nettsider/fagsider, referansehåndteringsverktøy, SV-biblioteket med Det virtuelle bibliotek og tilvekstavdelingen for e-tidsskrift og e-bøker. Vi har hatt kontakt med de ulike gruppene etter behov.


Gjennom diskusjon har Bibliotekportalen, BORA, "Digital kompetanse gjennom fleksibel læring og "Læringssenterprosjektet" identifisert et felles spørsmål angående informasjonen som skal presenteres for publikum. Resultatet av diskusjonen ble et brev til Universitetsbiblioteket hvor vi ba om klargjøring av retningslinjer for bruk av grafiske elementer. Vi utformet et internt skriv over hvilke typer informasjonsmateriale som dette kan være aktuelt for. Denne saken ble senere tatt opp på ledermøtet. For øyeblikket avventer UB endringer som vil bli gjort i løpet av høsten 2005 av UIB.

Videre har vi hatt diskusjoner med Tilvekstavdelingen, BORA, i forbindelse med utarbeiding av maler til oppgaveskriving. Disse eksisterer i dag for doktorgradsnivå. Bedre retningslinjer for maler på masternivå er under diskusjon.

 
Prosjektgruppen for Bibliotekportalen har også tenkt på hvordan denne ressursen kommer inn i en undervisningssituasjon. Det er utarbeidet veiledninger for bruk av Bibliotekportalen, og disse er lenket fra IK-kursets startside.
 
I forbindelse med DIPLOM-prosjektet ved Spesialsamlingene har vi snakket om hvordan produktene som de utarbeider kan brukes i en læringssenterssammenheng. Vi er enig i at undervisning kan bli en god kanal for å formidle digitale diplomdokumenter. Utarbeidelse av undervisningsopplegg for å fremme disse dokumentene krever spesiell innsats i fremtiden.
 
Det har vært tett samarbeid mellom prosjektet ”Videre utbygging av læringssenter ved UB” og prosjektet for "Digital kompetanse gjennom fleksibel læring". Begge prosjektene har fokus på informasjonskompetanse, men retter seg mot ulike målgrupper henholdsvis lavere og høyere grads studenter. I den forbindelse har utarbeiding av  læringsmål for de ulike målgruppene stått sentralt. Nivåinndeling av læringsmål er avgjørende for at UB skal kunne presentere et helhetlig undervisningstilbud for UIBs studenter. I og med at de to prosjektene samlet representerer UBs tiltak i forhold til informasjonskompetanse har det vært naturlig med felles presentasjoner som nevner begge prosjektene.