Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : LS 2004

Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket

Sluttrapport, oktober 2005


Formidling og markedsføring


I prosjektet har en av oppgavene vært å formidle og markedsføre aktivitetene vi utfører, både internt på UB, på UiB, nasjonalt og internasjonalt. I den forbindelse har vi deltatt på en rekke seminarer og konferanser.
 

Vi ble invitert til å holde et innlegg på Universitetetsbiblioteket i Oslo sin undervisningsdag, 21.10.04. Denne presentasjonen tok for seg det eksisterende opplegget og noen eksempler på hvordan kurset har blitt brukt på UB. En lignende presentasjon (internt dokument) i en litt utvidet versjon ble holdt 23.11.04 i et møte mellom UB, HIB og Mediesenteret ved HiB.

Prosjektet ble presentert for UB internt på et av de første UB-forum i 2005 (25.01). Prosjektets delmål og framdriftsplanen ble lagt frem.

 
 
I forbindelse med UiBs Faglig pedagogisk dag, 04.02.05, holdt UB flere innlegg. Et av innleggene (internt dokument) kom fra prosjektgruppen. Innlegget omhandlet hvordan digital kompetanse er relatert til informasjonskompetanse og hvordan vi kan gjøre eleven informasjonskompetent, samt viste til hvilket undervisningsmateriale vi bruker. Vi hadde godt oppmøte i lille auditorium på SV-bygget.
 
18.02.05 ble det holdt et UB møte med presentasjon  (internt dokument) for daværende viserektor for utdanning Leiv Sydnes.  I forbindelse med møtet ble UB oppfordret til å komme med et innspill overfor Utdanningsutvalget. Innspillet "Strategi/handlingsplan for informasjonskompetanse ved UiB" ble fremmet i juli. Dette innspillet skal opp i utdanningsutvalget i desember 2005.
 
Vi bestemte oss for å søke om å presentere en poster på konferansen Librarians' Information Literacy Annual Conference (LILAC) i London. Vi fikk sammendraget (internt dokument) akseptert og presenterte følgende poster (internt dokument) . Mer informasjon om turen 04.-06.04.05 finnes også i reiserapporten (internt dokument).
 
Nærmere sommerferien (13.06.05) skulle bibliotekene ved Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund ha et felles personalseminar. Her ble vi invitert til å holde en orientering (internt dokument) om prosjektet vårt. Vi fikk også se en presentasjon av "Råd og Vink" samarbeidsprosjektet til Høyskolen ved Stord/Haugesund og Høgskolen i Telemark. I tillegg holdt Olof Sundin en likelydende presentasjon som ble holdt på UB dagen før. 

Årets IFLA konferanse ble arrangert i Oslo. Vi søkte om og ble akseptert som utstillere av en poster sammen med Universitetsbiblioteket i Ålborg. Standen var godt besøkt og vi møtte mange personer som var interessert i informasjonskompetanse.
 
Prosjektet satset på formidling ved åpning av læringssentre ved UB. Det ble holdt en presentasjon (internt dokument) på åpningsseminaret av det ombygde HF-biblioteket13.09.05, med fokus på begrepet læringssenter og på integrert undervisning i informasjonskompetanse. 

Vi hadde opprinnelig planlagt et seminar for fagmiljø ved UiB om læringssenter og informasjonskompetanse. Vi bestemte oss for å ikke holde seminaret, bl.a. fordi liknende mindre seminar er blitt holdt ved MatNat-biblioteket med daværende viserektor for utdanning Leiv Sydnes som vert, 03.03.05 (invitasjon, program og presentasjon om IK (internt dokument)) og HF-biblioteket, 03.11.05.
 
Helt på tampen av prosjektperioden ble det holdt et innlegg (internt dokument) i forbindelse med UBs møte med den nye viserektoren for utdanning, 06.10.05. Det ble fokus på handlingsplanen for informasjonskompetanse ved UiB.

Høyskolen i Telemark arrangerte årets norske informasjonskompetanseseminar i Porsgrunn,  Fra web til virkelighet, 17-18.10.05. På seminaret var vi i godt selskap med de andre norske informasjonskompetanseoppleggene. Vår presentasjon fortalte om prosjektet og hvordan vi er begynt å integrere opplegget ved UB. 
 
Etter prosjektets avslutning skal det holdes innlegg på UB forum om prosjektet, med fokus på dokumentene som er blitt utarbeidet underveis, f.eks. Handlingsplanen for informasjonskompetanse ved UiB og den pedagogiske manualen.
 
Etter prosjektets avslutning er det planer om å skrive en publikasjon om arbeidet gjennomført i regi av både dette prosjektet og UBs prosjekt for "Digital kompetanse gjennom fleksibel læring". Artikkelen inngår i en bok omhandler det digitale bibliotek som universitetsbibliotekene i Bergen og Brasov (Romania) samarbeider om i regi av Leonardo-prosjektet.