Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : LS 2004

Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket

Sluttrapport, oktober 2005


Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, budsjett og fremdriftsplan


Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen ble utarbeidet i løpet av oktober 2004. Av denne fremgår at prosjektets mål var flerdelt.

 • Videreutvikling av påbegynte kurs i informasjonskompetanse
 • Utforming av en handlingsplan for videreutvikling av de UB-ansattes kompetanse
 • Utforming av en handlingsplan for samarbeid med fagmiljøene
 • Etablering av god kontakt og innledning av samarbeid med de som bygger opp det digitale biblioteket ved UB

Det er verd å merke seg at utviklingen av en handlingsplan for videreutviktling av de ansattes kompetanse kom til etter at mandatet var utarbeidet.

Arbeidet ble delt inn i syv faser:

 1. Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, budsjettoppsett og fremdriftsplan
 2. Videre utvikling av kurset i informasjonskompetanse
 3. Utforming av en handlingsplan for videreutvikling av de UB-ansattes kompetanse
 4. Utforming av en handlingsplan for samarbeidet med fagmiljøene
 5. Markedsføring
 6. Det digitale biblioteket: Kontakt og samarbeid med de aktuelle UB-miljøene og kontaktpersoner
 7. Rapportskriving

Se fullstendig prosjektbeskrivelse og budsjettoppsett.

Fremdriftsplan

Det ble utarbeidet en fremdriftsplan med tidsangivelse av de viktigste milepæler i prosjektet. Det ble foretatt små justeringer underveis, men den ble i det alt vesentlige fulgt gjennom hele perioden.