Universitetsbiblioteket : Avdelinger : Administrasjonen

  
  

Ny nettside:

uib.no/ub

konv-prosj.gif (11012 bytes)

Konverteringsprosjektet ved Universitetsbiblioteket i Bergen startet i 1992 og har hatt som målsetting å overføre alle de viktigste kortkatalogene ved biblioteket til databasen BIBSYS.

Prosjektet har i perioden 1992-2003 konvertert bibliotekets hovedkatalog på kort, samt en del hyllelister og instituttkataloger. Størstedelen av arbeidet har bestått i å konvertere Hovedkatalogen. Arbeidet med denne har pågått i årene 1994-2003. Hovedkatalogen omfatter perioden 1892-1983, og inneholder materiale fra starten av Bergens museums bibliotek i 1825 til Universitetsbiblioteket gikk over til å katalogisere i BIBSYS i 1983. Den inneholder ca. 1.03 mill. kort, der anslagsvis 700.000 poster skulle registreres.

Prosjektet har hatt tre stillinger. Det er utført ca. 33 årsverk totalt.

Det er behandlet ca 1,11 mill. kort og konvertert vel 475.000 poster i databasen BIBSYS.

Arbeidet har vært basert på registrering av data fra kortene og til databasen uten å hente fram dokumentene (konvertering). I enkelte tilfeller har imidlertid framhenting av dokumentene vært nødvendig for å kunne registrere riktige opplysninger.
Prosjektet har hele tiden vært utført i nær kontakt med samlingene og har kunnet bruke bibliotekets oppslagsverk. Dette har vært nødvendig for å oppnå et godt resultat.
Alle  registrerte poster har fått konv-status i databasen.

Konverteringsprosjektet ble avsluttet i august 2003.

Noen eksempler

Konverteringsprosjektet 1992-2003 - sluttrapport