Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

UB - prosjekter


Digital kompetanse gjennom fleksibel læring:
   Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving 

 

 Videre utbygging av læringsentre ved UB 2004 (avsluttet oktober 2005)

 BORA

Mellomkrigstid

Læringssenter 2003 - avsluttet juni 2004

Konverteringsprosjektet - avsluttet juni 2003