Informasjonskompetanse - veiviser fra biblioteket

 

Sitering og referansehåndtering

REFERANSER

Hvorfor referanser?
Når man skriver oppgaver, må man anerkjenne andres arbeid gjennom å vise til kildene man har brukt. Dette gjøres på to måter: Ved henvisning (sitering)  i teksten og ved en litteraturliste til slutt. Litteraturliste kalles gjerne for referanseliste.

Nøyaktighet i dokumentasjonen er en viktig forutsetning for at leseren skal hurtig sette seg inn i emnet, finne kildene og kontrollere fakta i oppgaven.

Hvilke referanser skal du ha med ?

 Alle faglige påstander som ikke er dine egne tanker og meninger skal dokumenteres. Du skal bare skrive i referanselisten den litteraturen og kildene som du har brukt i teksten. Hvis du ikke bruker referanser vil man gå ut fra at der er din egen tolkning og analyse. Hvis siteringer ikke brukes rett kan det oppfattes som om du stjeler andres arbeid, slik plagiering er etisk riktig.

Hvordan skrive referanser?

Hvilken stil du skal bruke på din referanseliste er avhengig av ditt fag. Dette må du avklare med din veileder.

Skal du skrive en vitenskapelig artikkel, må du sjekke siteringsreglene som gjelder for tidsskriftet du vil publisere i

Tips:
Lag referanselisten din underveis i skriveprosessen.
Referansen bør være fullstendig.
Sjekk at alle referansene i teksten står i listen og omvendt at alle referansene i listen ble nevnt i teksten.
Vær konsistent i måten du refererer på.
En lur måte å holde styr på referansene din er ved å bruke programvarene EndNote, Ref Manger eller Write Note.

Her finner du vanlige stiler brukt innenfor de akademiske miljøene på UIB:

APA - vanlig innenfor psykologi og helsefag

Chicago  - vanlig innenfor humaniora

Harvard- generell stil brukt innenfor de fleste fagområder

Vancouver - vanlig innenfor medisin og helsefag

 

Fra tidsskriftet Sarsia - marinbiologi

Latex - matematisk institutt

Fysisk institutt:

Institute of physics, Storbritannia, IOP

American Physics Society, UCA- APS

-----

Oxford

Modern Language Association