Informasjonskompetanse - veiviser fra biblioteket

Kildekritikk

Informasjonsflom
Mens det tidligere var om å gjøre å finne mest mulig informasjon om et emne, er det nå oftere en utfordring å sortere vekk uønsket informasjon.

Arbeidet med å beholde informasjon av høy kvalitet og sortere vekk det som ikke holder mål er noe av det vi jobber med innen kildekritikk.

Det er de samme prinsipper som ligger til grunn for vurderingen av informasjon om den finnes i trykt form som en bok eller i elektronisk form på nettet.

Det er finnes mange ulike kriterier man kan vurdere foreliggende informasjon ut fra. Ulike kriterier har ulik vekt avhengig av hvilken oppgave du står ovenfor. Her er søkt gitt en kort presentasjon av de momentene:

Forfatter - Sammenheng - Målgruppe - Utgiver - Dato/utgave - Kildebruk