Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : Læringssenter

E-bok prosjektet

Hovedoppgaven for e-bok prosjektet er å kjøpe inn bøker i elektronisk form. Arbeidet er en videreføring av arbeidet til e-bokutvalget som ble opprettet våren 2003. E-bokutvalget hadde som oppgave å kartlegge tilbudet av elektroniske bøker. Endringer i studiene i forbindelse med innføringen av kvalitetsreformen var spesielt viktig. Dette skaper en endring i brukernes krav til biblioteket, og bruk av e-bøker kan være en måte å møte disse endringene.

Elektroniske bøker er bøker som kan gjøres tilgjengelige over UiBs datanett. Disse skal alle ansatte og studenter ved UiB kunne bruke uten at spesiell maskinvare eller programvare kreves. Alle ansatte og studenter ved UiB, samt eksterne brukere som oppsøker biblioteket skal ha adgang til bruk. 

Arbeidet med innkjøp av e-bøker begynte høsten 2003, i forbindelse med oppstart av Læringssenterprosjektet 2003. Januar 2004 var de første bøkene på plass, disse presenteres på en egen e-bok side.

Rapport fra E-bok utvalget mars 2003