Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : Læringssenter

 

UB som læringssenter

Begrepet læringssenter brukes ofte om biblioteker der studentenes læring står i fokus. Ved innføring av Kvalitetsreformen har endring i en slik retning aktualisert seg  fordi universitetsbibliotekene hittil i stor grad har vært forskningsbiblioteker.

Delprosjektet skal innhente, vurdere og analysere informasjon om etablerte læringssentra. Fokus skal ligge på sammenlignbare universitetsbibliotek. Hovedspørsmål vil være hvilke erfaringer er gjort mht. samarbeid med fagmiljøene, læringssenterets tilbud og tjenester som pedagogisk ressurs i studieprogrammer, bruk av webbaserte veiledning i informasjonskompetanse.

 

Rapporten