Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter


Læringssenter 2003


Felles prosjektdirektiv


UB som læringssenter (LS)

Kurs i informasjonskompetanse (IK)

Tilrettelegging for e-bøker (e-bok)