Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter


Læringssenter 2003


Felles prosjektdirektiv

   - Felles sluttrapport


UB som læringssenter (LS)

   - Sluttrapport

Kurs i informasjonskompetanse (IK)

   - Sluttrapport

Tilrettelegging for e-bøker (e-bok)

   - Sluttrapport