Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : Læringssenter


Kurs i informasjonskompetanse

Prosjektet i informasjonskompetanse ved Universitetsbiblioteket er blant annet en følge av kvalitetsreformen. Økende krav til prosjektoppgaver og mappevurdering hos laveregradstudenter, fører til at også biblioteket i større grad må tilpasse seg denne målgruppen.

Informasjonskompetanse er ferdigheten å kunne lokalisere, vurdere og anvende informasjon på en effektiv måte. Denne ferdigheten er viktig i en verden bestående av en informasjonsoverflod og en rask teknologiutvikling. Her ser biblioteket det som sin oppgave å kunne tilby kurs og undervisning i samarbeid med de enkelte fagmiljø.

Om prosjektet

Prosjektbeskrivelse
Statusrapport per 4.12.2003
Prosjektdeltakere
Sluttrapport, mai 2004

 

Kredit og takk

Samarbeidspartnere

Kurset

Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Tilbakemeldinger

Send oss en e-post.