Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Prosjekter : Læringssenter : IK


Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

strek

Prosjektdeltakere
[mer] Mikki, Susanne Førstebibliotekar  55 58 48 18
[mer] Arnesen, Erik Førstekonsulent  55 58 45 85
[mer] Lein, Regina Küfner Universitetsbibliotekar  55 58 68 93
[mer] Skagen, Therese Skarås Universitetsbibliotekar  55 58 25 21
[mer] Torras i Calvo, Maria-Carme Førstebibliotekar  55 58 25 25