Universitetet i Bergen > Universitetsbiblioteket > Prosjekter

Prosjekt for digital kompetanse

Prosjektet "Digital kompetanse gjennom fleksibel læring:
Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving" er et samarbeid mellom bibliotekene ved flere høyere utdanningsinstitusjoner i Bergen.

I tillegg har vi kontakt med

Prosjektet har mål å utvikle læringsobjekter som skal brukes ved nettstøttede kurs på universitets- og høyskolenivå. Læringsobjektene skal inngå i et kursopplegg som skal fremme studentenes digitale kompetanse og informasjonskompetanse. Kursopplegget skal være spesielt tilpasset for fjernstudenter. I tilknytning til dette vil det gjennomføres et pilotprosjekt i samarbeid med helsefagmiljøene ved HiB og UIB. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

byline640.gif (1053 bytes)
 Universitetsbiblioteket i Bergen,       
Kontakt oss