Universitetet i Bergen > Universitetsbiblioteket > Prosjekter > Digital kompetanse

Om prosjektet

Prosjektstart vil være våren 2005. Prosjektet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2006.

Prosjektet har fått økonomisk støtte av Norgesuniversitetet og Universitetet i Bergen.

Mer om våre aktiviteter kan leses under dokumenter.
Nettstedet Søk & Skriv som er resultatet av prosjektet ble lansert i 2007. 

Deltakere:

Ta gjerne kontakt med oss. 






 

 
 

 

byline640.gif (1053 bytes)
 Universitetsbiblioteket i Bergen,                    
Nygårdsgt. 5, 5015 Bergen