Universitetet i Bergen > Universitetsbiblioteket > Prosjekter

- En veiviser til god oppgaveskriving.

Studenter blir i økende grad vurdert i forhold til skriveprosesser. Økt tilgang på informasjon setter høyere krav til studenters ferdigheter på dette området. Studenter får hjelp til å komme i gang med og gjennomføre søke- og skriveprosessen i forbindelse med oppgaveskriving gjennom nettkurset Søk & Skriv - www.sokogskriv.no

Søk & Skriv tar for seg litteratursøk, skriving som kreativ prosess og forskningsetiske krav som stilles til akademiske tekster. Nettkurset Søk & Skriv retter seg mot studenter på alle nivå, og er modulbasert. Kurset viser studenters ulike måter å komme i gang med oppgaveskriving, og hvordan de kan foreta gode informasjonssøk knyttet til fagspesifikke problemstillinger.

Søk & Skriv kan brukes som selvstudium for studenter, eller som felles utgangspunkt for gruppearbeid.

Prosjekt for digital kompetanse gjennom fleksibel læring: informasjonssøk og oppgaveskriving:

·         Prosjektet har hatt som mål å produsere et nettbasert kurs for fjernstudenter som skriver oppgaver.

·         Kurset er utviklet i fellesskap av Universitetsbiblioteket i Bergen og bibliotekene ved Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen, med støtte fra Norgesuniversitetet.

·         Kurset er fritt tilgjengelig. Alle læresteder kan bruke det og bidra til videreutviklingen i en kultur for deling.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Maria-Carme Torras, Universitetsbiblioteket: tlf: 55 58 25 25,
Bibliotekdirektør Kari Garnes, Universitetsbiblioteket: tlf: 55 58 25 01


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

byline640.gif (1053 bytes)
 Universitetsbiblioteket i Bergen,                    
Nygårdsgt. 5, 5015 Bergen