BORA BORA

BORA > Om BORA

Bergen Open Research Archive (BORA) - Opphavsrett

Åndsverkloven sier:

"Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. [...] Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten [...]".

Opphavsretten handler med andre ord om skapers rettigheter til sine verk og retten til å bestemme bruken av disse. Opphavsmannen har både økonomiske og ideelle rettigheter. De økonomiske rettighetene er de som gir rett til å råde over verket. De ideelle rettighetene er bl.a. krav på navngivelse og vern mot krenkende gjengivelse, m.v. (Torvund, 2005).

Opphavsrett ved egenarkivering av vitenskapelige artikler

De fleste større vitenskapelige forlag som f.eks. Elsevier, Springer m.fl. krever vanligvis at forfattere av vitenskapelige artikler overlater rettighetene for artikkelen til dem. Du mister med andre ord de økonomiske rettighetene til ditt verk og må eventuelt be om tillatelse til å videredistribuere artikkelen, lage opptrykk etc. I noen tilfeller mister du også retten til å egenarkivere artikkelen din i BORA eller tilsvarende tjenester. Du finner mer informasjon om hvordan dette bør håndteres på siden om egenarkivering.

Opphavsrett og doktoravhandlinger

For monografier har forfatter selv opphavsrett og står fritt til å gi BORA tillatelse til å publisere sin avhandling.

For artikkelbaserte avhandlinger er det viktig at kandidaten avtaler med forlaget at artikkelen (helst i forlagets versjon) kan inkluderes i både trykt og en eventuell digital utgave. Mer om dette finner du under arkivering av avhandlinger.

Opphavsrett og BORA

Publikasjoner i BORA reguleres av åndsverkloven. Arbeider vil kun bli publisert i BORA etter avtale med forfatter.