BORA BORA

BORA > Om BORA

Bergen Open Research Archive (BORA) - Open Access

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Det er to veier til open access:

Bakgrunnsinformasjon

Den teknologiske utviklingen gjør oss nå i stand til å publisere en vitenskapelig artikkel og samtidig legge denne åpent tilgjengelig online. Samtidig har systemet for publisering i trykte vitenskapelige tidsskrifter utviklet seg i en negativ retning. Antall tidsskrifter og artikler har økt jevnt og trutt samtidig som gjennomsnittskostnaden per tidsskrift har økt dramatisk i forhold til inflasjonen de siste tiårene. I samme periode har budsjettene til forskningsbibliotek vært forholdsvis statiske, og resultatet er at du som forsker har tilgang til færre forskningsresultater.

Fordeler med Open Access

  • Den enkelte forsker får et sentralt elektronisk arkiv for sine forskningsarbeider. Arbeidene kan dermed enkelt spres til kolleger og interesserte fagmiljøer noe som igjen vil føre til at den enkeltes forskning vil bli mer synlig (større "impact").
  • Institusjonen blir mer synlig. De publiserte forskningsresultatene brukes til markedsføring i forhold til bevilgende instanser og for potensielle studenter eller ansatte.
  • Ved at en rekke forskningsinstitusjoner verden over velger å gjøre dette blir forskningsresultater et felles gode. Dette er viktig bla. i utviklingsland der tilgang til forskningsresultater fra vesten ofte er vanskelig å få til.

Viktige initiativer i Open Access bevegelsen er Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (Sparc), Open Archives Initiative, Budapest Open Access Initiative (BOAI).

Mer informasjon om Open Access finner du blant annet i Wikipedia.