BORA BORA

BORA > Om BORA

Bergen Open Research Archive (BORA) - masteroppgaver

Vil du legge masteroppgaven din i BORA? Her er hva du må gjøre:

  • Registrer deg som bruker i BORA
  • Sjekk at du har avklart opphavsrett for bilder, kart eller annet materiale du har brukt i oppgaven din.
  • Ta deretter kontakt med UBs gruppe for elektronisk publisering, vi vil gi deg tilgang til å registrere oppgaven din.
  • Eventuelt sender du fil til bora@uib.no og underskrevet kontrakt til Universitetsbiblioteket.

Kontaktinformasjon: UBs gruppe for elektronisk publisering finner du på bora@uib.no eventuelt telefon 88840/84595

Ønsker du mer bakgrunnsinformasjon om institusjonelle arkiv og egenarkivering, se nettsiden om Open Access.