BORA BORA

BORA > Om BORA

Institusjonelle arkiv (IR) og søketjenester - en kort oversikt

Viktige institusjonelle arkiv:

  • I Bergen - BORA-UiB, BORA-NHH, BORA-HiB. Samarbeid mellom UiB, NHH og HiB, der hver institusjon har sitt fysiske arkiv, men samarbeider om retningslinjer, felles markedsføring etc.
  • Universitetet i Oslo - Digitale utgivelser ved UiO
  • Norges teknisk naturvitenskapelige bibliotek - Publikasjoner fra NTNU
  • Universitetet i Tromsø - Munin
  • BIBSYS Brage - BIBSYS utvikler felles løsninger for IR på vegne av norske høgskoler m.fl.
  • Sverige - DIVA, felles IR-tjenester for 14 svenske institusjoner (og NTNU)

Søketjenester:

Disse søketjenestene benytter seg av OAI-PMH protokollen, en standard for utveksling av bibliografiske data tilsvarende Z39.50. De fleste institusjonelle arkiv støtter denne standarden, og er derfor på en eller annen måte søkbare i ovennevnte tjenester.

Har vi glemt noe? Send i så fall e-post til bora@uib.no.