BORA BORA

BORA >

Om Bergen Open Research Archive (BORA)

BORA er en fortsettelse og utvidelse av de publiseringsaktivitetene som er blitt drevet ved Universitetsbiblioteket i Bergen de siste årene. Prosjektet Støttetjenesten for elektronisk publisering (STEP) ved UB har blant annet resultert i at omkring 450 hovedfagsstudenter så langt har benyttet seg av tilbudet om å publisere hovedoppgaven sin på web.

BORA er UiBs institusjonelle arkiv og har som målsetting å:

  • Gi sikker, digital langtidslagring av Universitetet i Bergen sin produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider
  • Gjøre forskningsarbeider gratis tilgjengelig for alle via web

BORA er også deltaker i Nora prosjektet som arbeider med utvikling av en nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.