BORA BORA

BORA > Om BORA

Bergen Open Research Archive (BORA) - Egenarkivering

Hva er egenarkivering av artikler

Egenarkivering av artikler innebærer at du som forfatter av en vitenskapelig artikkel legger denne i online arkiver slik som BORA. Egenarkivering gjør det enklere for deg å dele dine forskningsresultater med kolleger. Det viser seg også at artikler som er åpent tilgjengelige på Internett er mer synlige og blir mer sitert (får høyere "impact") enn artikler som kun er tilgjengelige via abonnementstjenester. Mer informasjon om egenarkivering finner du på Self-Archiving FAQ.

De fleste utgivere tillater egenarkivering av artikler, men utgivernes betingelser for dette varierer.

Her er hva du må gjøre for at dine artikler skal bli tilgjengelige i BORA:

  • Sjekk at tidsskriftets forlag tillater egenarkivering og eventuelle betingelser for publisering. Det kan du gjøre i Sherpa/Romeo listen. Er du usikker på hva du får lov til kan det også være fornuftig å gå tilbake til kontrakten du har skrevet under på og se hva den sier.
  • Registrer deg som bruker i BORA. Det kan du gjøre her.
  • Ta deretter kontakt med UBs gruppe for elektroniske publisering så gir vi deg tilgang til å registrere artikkelen din i BORA.
  • Informasjon om opphavsrett i forbindelse med egenarkivering

Kontaktinformasjon: UBs gruppe for elektronisk publisering finner du på bora@uib.no eventuelt telefon 88840/84595

Ønsker du mer bakgrunnsinformasjon om institusjonelle arkiv og egenarkivering, se nettsiden om Open Access.