BORA BORA

BORA > Om BORA

Bergen Open Research Archive (BORA) - Annet materiale

Har du eller din avdeling annet materiale som du ønsker å gjøre tilgjengelig online? Det er godt mulig at BORA er riktig sted også for dette. Se listen nedenfor for kriterier for publisering:

  • Materialet må være av vitenskapelig art
  • Utarbeidet av ansatte ved Universitetet i Bergen
  • Opphavsrettslige problemstillinger må være avklart

Er du usikker og ønsker hjelp til dette? Ta i så fall kontakt med UBs gruppe for elektroniske publisering på bora@uib.no eventuelt telefon 88840/84595

Ønsker du mer bakgrunnsinformasjon om institusjonelle arkiv og egenarkivering, se nettsiden om Open Access.