BORA BORA

BORA > O m BORA

Bergen Open Research Archive (BORA) - Doktoravhandlinger

Vil du legge doktoravhandlingen din i BORA?

Kandidater ved UiB vil ved annonsering av disputas få tilbud på e-post om tilgjengeliggjøring av PhD-avhandling i BORA. Universitetsbiblioteket tar jobben med å avklare rettigheter for artikler samt registrering av publikasjonen i BORA. Tidligere doktorer som ønsker å legge sin avhandling ut i BORA kan kontakte BORA gruppen på bora@uib.no eventuelt telefon 88840/84595.

Mal for skriving av doktoravhandlinger

Kontaktinformasjon: UBs gruppe for elektroniske publisering finner du på bora@uib.no eventuelt telefon 88840/84595

Ønsker du mer bakgrunnsinformasjon om institusjonelle arkiv og egenarkivering, se nettsiden om Open Access.