UiB : Universitetsbiblioteket

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Ebrary spørreskjema

Ønsker du å gå direkte til ebrary klikker du her! (Brukernavn: prioinfo, Passord: libsEArch)

For å kunne vurdere kvaliteten på denne tjenesten er ebok-utvalget avhengig av å få tilbakemelding. Vi ber derfor deg som potensiell bruker eller formidler av tjenesten om å ta deg tid til å fylle ut dette spørreskjemaet. 

1. Hvem er du?
Ansatt ved UiB   Ansatt ved UBB    Student  Andre

2. Hvilket fakultet hører du til?

3. Hvor lenge har du prøvd ebrary?
0-15 min     15-30 min   30-60 min  Lengre

4. Har du hatt tekniske problemer
Passord fungerte ikke
Greide ikke å få åpnet bøkene
Hastighet
Problemer med ebrary-leseren (plug-in)
Problemer med tilgang utenfor UiB campus
Andre (Vennligst beskriv disse i kommentarfeltet nederst!)

5. Er du tilfreds med søkefunksjonen i ebrary?
Svært godt fornøyd Godt fornøyd Nokså fornøyd
Lite Fornøyd Misfornøyd

6. Har du hatt nytte av andre funksjoner?
Ordboksfunksjonen
Understrekningsfunksjonen
Egne notater
Egen bokhylle

7. Var du tilfreds med kvaliteten på innholdet i ebrarybasen?
Dekning av mine fagfelt:                      God Middels Dårlig
Dekning i forhold til pensumlitteratur:  God Middels Dårlig
Irrelevant innhold:                              Mye Middels Lite

8. Hvor mange av titlene du sjekket var også registrert i BIBSØK?
(For bibliotekansatte)
0%-10%         10%-30%        30%-60%        60%-100%

9. Kommentarer, angående innhold, titler evt annet?

10. Er ebrary noe biblioteket bør fortsette med?
Nei     Ja     Vet ikke

Videre til ebrary test.(Brukernavn: prioinfo, Passord: libsEArch)