Brukerundersøkelse ebrary  

Før testperioden går ut 1.april ønsker ebok-utvalget tilbakemelding på tjenesten. Vi ber derfor deg som potensiell bruker eller formidler av tjenesten om å ta deg tid til å fylle ut et spørreskjema.  Hensikten med skjemaet er å kartlegge kvaliteten på tjenesten i forhold til innhold og funksjonalitet. Informasjonen vil videre benyttes til å avgjøre et eventuelt abonnement på tjenesten.

Her finner du spørreskjemaet!

Ebrary test tilgang

Testen er nå avsluttet. Ebrary skal endre testopplegget sitt, og UBB mistet derfor noen test-dager. Ebok-utvalget beklager dette.

ebrary

Ved å klikke på logoen vil du få opp en boks der du kan legge inn følgende brukernavn og passord:

Brukernavn: prioinfo
Passord: libsEArch

Ebrary reader som omtales i første bilde må brukerne installere selv. Det tar et par minutter. Programmet er nødvendig for å få tilgang til bøkene.

Det er mulig å legge inn personlige bokmerker, markere avsnitt og skrive notater. Ønsker du å gjøre dette, må du lage din egen profil. Denne vil forsvinne ved prøveperiodens utløp.

Har du spørsmål eller kommentarer, send det til ebok-utvalget.

           

                                                                                                                Ebok-utvalget,  19.03.2003