English

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

Elektroniske bøker


Elektroniske bøker er bøker som kan gjøres tilgjengelige over UiBs datanett. Disse skal alle ansatte og studenter ved UiB kunne bruke uten at spesiell maskinvare eller programvare kreves. Alle ansatte og studenter ved UiB, samt eksterne brukere som oppsøker biblioteket skal ha adgang til bruk.

Universitetsbiblioteket i Bergen har fra 2004 kjøpt inn elektroniske bøker fra fire leverandører netLibrary, Gale virtual reference library, Safari Tech Books Online og PsycBOOKS. Disse er tilgjengelige i UiBs nettverk. Hjemmefra får du tilgang til netLibrary via lenken og din private påloggingskonto. Se også hvordan du får tilgang til e-bøker hjemmefra.

De fleste e-bok titlene er også søkbare i BIBSYS basen.

Nyheter!