English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

Elektroniske ressurser

NB! Denne siden er erstattet av tjenester i bibliotekportalen og oppdateres ikke lengre.

Bibliotekportalen er Universitetsbibliotekets nye søkeportal. Her kan du finne frem til elektroniske tidsskrifter, databaser og andre e-ressurser. Samtidig kan du også søke i tradisjonelle databaser slik som BIBSYS, ISI Web of Science og OCLC (se i databaselisten for en fullstendig oversikt). Denne tjenesten tillater også samsøk slik at du nå kan søke i flere av disse ressursene samtidig. Kort beskrivelse av tjenestene i bibliotekportalen.