Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


3077 Sydnæs bataljons historie 1863-1938. Sammendrag av beretninger fra eldre sydnesgutter. [Bg. 1938 ?] 142 s. ill. - Sydnes og sydnesguttene. Den eldste bebyggelse på S. Gutteliv på S. i eldre tid. Sydnesguttene brenner sitt siste St. Hans bå1 s. 10-28.    
3078 Sydnæs bataljons historie 1863-1963. Bg. [1963]. 189 s. ill. - Samme avsnitt som i foreg. note; dessuten: Sydneshaugen - stedet for hele byens store folkefest St. Hansaften s. 16-43.    
 
Skrev ut totalt 2 poster.
(Brukte 0,01 sekunder.)