Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

In English

Velkommen, kjære bruker av bibliotektjenester!

Universitetsbiblioteket har som mål å tilby best mulig støtte til forskning, undervisning, læring og formidling ved Universitetet i Bergen. For å nå dette målet arbeider vi hele tiden med å samle og gjøre tilgjengelig informasjon for Universitetets brukere, og vi arbeider kontinuerlig med utvikling av våre tjenester og vår infrastruktur.

Som et viktig ledd i vårt strategi- og utviklingsarbeid gjennomfører vi nå en stor brukerundersøkelse. Vi ønsker å få informasjon om hvordan du som bruker opplever bibliotekets tjenester. Hvordan opplever du tjenestene våre i forhold til det du forventer av Universitetsbiblioteket?

Vi har valgt å bruke undersøkelsen LibQUAL+ (TM), som  er utviklet av den amerikanske Association of Research Libraries, og blir brukt av universitetsbibliotek i mange land. Vi vil derfor få resultater som er sammenlignbare med resultatene for andre bibliotek.  

Spørsmålene dekker temaer som opplevd servicenivå, utbytte og tilfredshet med bibliotektjenestene. Undersøkelsen er slik bygget opp at den spør om det samme temaet med litt ulike formuleringer. Vi gjør også oppmerksom på at undersøkelsen ber deg angi 3 forskjellige nivåer: Lavest aksepterte nivå, ønskelig nivå, og opplevd nivå.

Det er ikke mulig å spore svarene tilbake til den som har svart.

Alle som oppgir sin e-postadresse er med i trekning om:

  •  1 stk. iPod Touch
  • 2 stk. iPod Nano
  • 10 stk. minnepinner

Vi håper du tar deg tid til å bruke de 13 minuttene det tar å svare på alle spørsmålene.
Undersøkelsen er åpen til og med 15. februar.

Tusen takk for at du deltar!

Lenke til undersøkelsen

strekOffisiell side
Sist oppdatert 03.02.09 av mk.
til denne siden.