UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen


Offentlig rett[638-1127]

1-5.I alminnelighet [638-652]
6. Statsvitenskap [653]
7. Statsforfatningsrett [654-716]
8. Forvaltningsrett (allment) [717-750]
9.Enkelte forvaltningsgrener [751-837.9]
10. Strafferett [838-924]
11. Kriminologi [925-953]
12. Prosessrett i alm. [954-990]
13. Sivilprosess [991-1037]
14. Konkurs. Gjeldsforhandlinger. Akkord. Skifte [1038-1060]
15. Straffeprosess [1061-1127]