UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen


Folkerett[1129-1235]

1-5.I alminnelighet [1129-1147]
6. Folkerettssubjekter [1148-1164]
7. Folkerettslige interesseområder [1165-1173.2]
8.Flyktningers rettsstilling [1173.3-1173.5]
9. Statens representasjonsorganer [1174-1178]
10. Den folkerettslige avtale [1179-1184]
11. Internasjonalt samarbeid [1185-1205]
12. Internasjonale konflikter [1206-1234]
13. Andre folkerettslige monografier [1235]