UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen


Privatrett[108-637]

1-5.I alminnelighet [108-135.5]
6. Personrett [136-167]
7. Formuerett i alminnelighet [168-194]
8. Tingsrett [195-253]
9. Obligasjonssrett (fordringsrett) [254-310]
10.(Ledig) [311-364]
11. Erstatningsrett [365-388]
12. Arbeidsrett [389-413.9]
13. Foretaksrett. Selskapsrett [414-444]
14. Forsikringsrett. Trygderett [445-475.5]
15. Handelsrett [476-491]
16. Sjørett [492-521.5]
17. Immaterialrett [522-563.5]
18. Konkurranserett [564-568]
19. Medierett [569-571]
20. Familierett [572-609]
21. Arverett [610-637]