UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen


Rettsvitenskap i alminnelighet[1-107]

1. Bibliografier. Biografier. Propedevtikk [1-11.5]
2. Leksika. Oppslagsverk [12.1-12.7]
3. Regelverk. Praksis. Andre kilder [13.1-16.5]
4. Skrifter av blandet innhold [17-22]
5. Skrifter av allment innhold [23-34]
6. Rettsantropologi. Antropologi [35-39]
7. Rettshistorie i alminnelighet [40-44.2]
8. Historiske rettssystemer [45-107]