UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

11. KRIMINOLOGI. [925-953]
(Se også Politirett (811-827).)
(Se også Strafferett (838-924).)
(Se også Straffeprosess (1061-1127).)
a. Innledning. [925]
b. Leksika. [926]
c. Skrifter av blandet innhold. [927]
d. Skrifter av allment innhold.[928-934]
1) Allmenne fremstillinger. [928]
2) Kriminalfilosofi. Kriminalpolitikk. Kriminalitetsforebyggende tiltak. [929]
(Se også Strafferettsfilosofi (851).)
(Se også Kriminalprevensjon (950-951).)
3) Kriminalhistorie. Kriminologihistorie. [930]
(Se også Strafferettshistorie (852).)
(Se også Strafferett, enkelte rettsaker (852.5).)
(Se også Fengselshistorie (1105).)
4) Kriminalantropologi. Kriminalbiologi. [931]
(Se også Rettsantropologi (35-39).)
(Se også Arvefaktorers betydning (936).)
5) Kriminalpsykologi. [932]
(Se også Psykisk avvikende lovbrytere (941).)
6) Kriminalsosiologi. [933]
(Se også Årsaker til kriminalitet (943-949).)
7) Monografier av allment kriminologisk innhold. [934]
Her: Kriminalromaner.
e. Lovbrytere.[935-942]
(Se også Enkelte lovbrudd (873-913).)
(Se også Ofre. Viktimologi (1081).)
1) Allment. [935]
2) Arvefaktorers betydning. [936]
(Se også Kriminalbiologi (931).)
3) Aldersgruppenes kriminalitet.[937-939]
a) Allment. [937]
b) Unge lovbrytere. [938]
c) Alderdomslovbrytere. [939]
4) Kvinnelige lovbrytere. Kvinnekriminologi. [940]
(Se også Kvinnerett, allment (34.5).)
(Se også Vold mot kvinner (883).)
(Se også Prostitusjon (896).)
5) Psykisk avvikende lovbrytere. Her: Farlighet. [941]
(Se også Sinnsyke, personr. (163).)
(Se også Psykisk helsevern (784).)
(Se også Sinnsyke, straffer. (864).)
(Se også Kriminalpsykologi (932).)
6) Enkelte lovbrytertyper (f. eks. økonomiske lovbrytere). [942]
(Se også Økonomisk kriminalitet (904).)
f. Ytre faktorers innvirkning på kriminaliteten. Årsaker til kriminalitet.[943-949]
1) Allment. [943]
2) Kulturfaktorers innvirkning på kriminaliteten (f.eks. medier og religion). [944]
3) Økonomi og kriminalitet (klasser, fattigdom, krise). [945]
4) Yrke og kriminalitet. [946]
5) Miljøforhold og kriminalitet. [947]
6) Krig og kriminalitet. [948]
7) Andre ytre faktorers innvirkning på kriminaliteten (f.eks. alkohol og narkotika). [949]
g. Kriminalprevensjon.[950-951]
(Se også Straff (914-923).)
(Se også Straffullbyrdelse. Sikring/forvaring (1101-1125).)
1) Allmennprevensjon. Allment. [950]
2) Individualprevensjon. Andre tiltak. [951]
h. Kriminalstatistikk.[952-953]
(Se også Fengselsstatistikk (1117).)
1) Allment. [952]
2) Beskrivende fremstillinger av kriminaliteten i enkelte land. [953]