UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

21. ARVERETT. [610-637]
(Se også Romersk arverett, rettshist. (77).)
(Se også Germansk arverett, rettshist. (96.6).)
a. Innledning. [610]
b. Leksika. [611]
c. Kilder.[612-615]
1) Lovgivning.[612-613]
a) Lovkommentarer. [612]
b) Forarbeider. Utredninger. Innstillinger. [613]
2) Rettspraksis. [614]
3) Andre kilder. [615]
d. Skrifter av blandet innhold. [616]
e. Skrifter av allment innhold.[617-622]
1) Allmenne fremstillinger. [617]
2) Arverettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [618]
3) Arverettshistorie. [619]
4) Samlede fremstillinger av flere lands arverett. [620]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands arverett. [621]
6) Internasjonal arverett. [622]
f. Arvinger.[623-627]
1) Allment. [623]
2) Flere arvinger. [624]
3) Arvsbesittelse. [625]
4) Staten som arving. [626]
5) Andre monografier. [627]
g. Arv.[628-635]
(Se også Skifte (1060).)
1) Allment. [628]
2) Arv etter loven (intestatarv).[629-630]
a) Arvefølge. [629]
b) Ektefellers arverett. [630]
3) Testamentsarv.[631-635]
a) Allment. [631]
b) Testamenters innhold og form. [632]
c) Pliktdel. Her: Arveløsgjøring. [633]
d) Legater. Fideikommisser. [634]
e) Eksekutor. [635]
h. Arvepakter. Her: Avkall på arv. [636]
i. Andre arverettslige monografier. [637]
(Se også Odelsrett (234).)
(Se også Åsætesrett (233).)