UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

19. MEDIERETT.[569-571]
(Se også Opphavsrett (535-552).)
(Se også Presse og opphavsrett (555).)
(Se også Ytringsfrihet (711).)
a. Allment. Her: Presserett. [569]
b. Mediene.[570-570.4]
1) Trykte medier. [570]
2) Kringkasting. [570.1]
(Se også Telekommunikasjon (294).)
3) Multimedier. Internett. [570.2]
(Se også Internett, opphavsr. (552).)
4) (Ledig).[570.3-570.4]
c. Presseetikk. Ansvar. Kildevern. Presselovbrudd. [570.5]
d. Andre monografier. [571]
(Se også Pressedekning, prosessr. (990).)