UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

18. KONKURRANSERETT.[564-568]
(Se også Næringsrett. Forsyningsrett (803-810).)
a. Allment. [564]
b.Konkurranseregulering. Her: Monopoler. Trustregulering. [565]
Fusjonskontroll [565.2]
GATT. WTO. TRIPS.
(Se også Markedsrett. Prisregulering (808).).
c. Bedriftshemmeligheters rettsvern. Forretningshemmelig-heters rettsvern. Know how. [566]
d. Reklame. Her: Markedsføringsrett. Forbrukerombudsmann. [567]
e. Andre konkurranserettslige monografier. [568]