UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

7. RETTSHISTORIE I ALMINNELIGHET. KULTURHISTORIE.40-44.1
a. Innledning. Her: Historisk og rettshistorisk metode. [40]
b. Leksika. [41]
c. Kilder. [42]
d. Skrifter av blandet innhold. [43]
e. Skrifter av allment innhold. [44]
f. Kulturhistorie. [44.1]