UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

6. RETTSANTROPOLOGI. ANTROPOLOGI. (Se også Sosiologi (30.4).)[35-39]
a. Innledning. [35]
b. Leksika. [36]
c. Kilder. [37]
d. Skrifter av blandet innhold. [38]
e. Skrifter av allment innhold. Monografier. [39]